12/02/2024

Διαγωνισμός "Coldplay Live in Athens"

Njoy Διαγωνισμός COLDPLAY Συναυλία- 9 Ιουνίου 2024! ΚΕΡΔΙΣΕ αεροπορικά εισιτήρια για Αθήνα- Ελλάδα, εισιτήρια εισόδου στη συναυλία (Στάδιο ΟΑΚΑ) και διαμονή για 2 βράδια σε 4στερο ξενοδοχείο, για 2 άτομα.

Για να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό, ακολούθησε τα πιο κάτω βήματα:

1. Follow njoyradiocy

2. Like το post του διαγωνισμού

3. Tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου.

Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής - Όροι και Προϋποθέσεις

-Η συμμετοχή προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και κανονισμών που αναφέρονται πιο κάτω.

-Η εταιρεία «Unic Media Limited» με έδρα στη Λευκωσία, Κύπρου, (28ης Οκτωβρίου 13, Έγκωμη, 2414) εφεξής o «Njoy Radio», διοργανώνει διαγωνισμό, μέσω του λογαριασμού που διατηρεί o ραδιοφωνικός σταθμός στην εφαρμογή Instagram, με τον τίτλο «Διαγωνισμός COLDPLAY Συναυλία» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις.

-Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει έχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην ανάλογη εφαρμογή. Ο Njoy Radio δεν έχει την υποχρέωση να παράσχει τα τεχνικά μέσα ή υποστήριξη στον οποιονδήποτε για να συμμετάσχει, ούτε φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα στη σύνδεση με το διαδίκτυο και/ή την πρόσβαση στην πλατφόρμα Instagram και/ή την συμμετοχή του οποιουδήποτε.

-Ο Njoy Radio δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ακύρωση της συναυλίας, ακύρωση ή καθυστέρηση της πτήσης, για ατυχήματα και σωματικές βλάβες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή της παραμονής του νικητή στην Ελλάδα, για κλοπές ή σωματικές βλάβες, για τυχαία γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία όπως απεργίες, λήψη μέτρων δημόσιας υγείας και ασφάλειας, τρομοκρατικές επιθέσεις, κακές καιρικές συνθήκες, κ.τ.λ.

-Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στον διαγωνισμό, που διοργανώνει ο Njoy Radio με βραβείο αεροπορικά εισιτήρια για Αθήνα-Ελλάδα, διαμονή σε 4στερο ξενοδοχείο και εισιτήρια εισόδου για τη συναυλία COLDPLAY στο Στάδιο ΟΑΚΑ, για 2 άτομα, θα πρέπει:

-Ο κάθε συμμετέχων να είναι ο νόμιμος κάτοχος του λογαριασμού στην συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και θα πρέπει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού να προβεί σωρευτικά στις παρακάτω πράξεις:

α) να επιλέξει την ένδειξη «ακολουθώ» («follow») στη σελίδα του Njoy Radio στο Instagram, @njoyradiocy,

β) να επιλέξει ότι του/της «αρέσει» («Like») η δημοσίευση της συγκεκριμένης ανάρτησης, και

γ) να έχει «επισημάνει» (κάνει «tag») 1 άτομο.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εντελώς δωρεάν.

-Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι νόμιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

-Ο/Η νικητής/τρια, εφόσον αποδεχτεί όλους τους όρους, θα πρέπει να αποστείλει στον Njoy Radio φωτογραφία της μπροστινής και της πίσω πλευράς επίσημου εγγράφου, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων και της ηλικίας.

-Ο/Η νικητής/τρια θα παραλάβει το δώρο του/της προσωπικά, από τα γραφεία του σταθμού στη Λευκωσία, κατόπιν συνεννόησης.

-Για την παράδοση του δώρου, απαραίτητη προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ώστε να γίνει η ταυτοποίηση και η παράδοση του δώρου. Η μη ταυτοποίηση στοιχείων, δίδει το δικαίωμα στον ραδιοσταθμό να ακυρώσει άμεσα τη συμμετοχή του νικητή στον διαγωνισμό, να αναδείξει άλλο νικητή/τρια και/ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό και/ή να τον ακυρώσει πλήρως.

-Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και σε περίπτωση νίκης, συνεπάγεται ότι ο/η συμμετέχων/ουσα, συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του/της δεδομένων σύμφωνα με τον Περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018) και δίνει το δικαίωμα στον Njoy Radio:

-να δημοσιοποιήσει, το όνομα του/της, τη φωτογραφία τους/της, τα στοιχεία από τον λογαριασμό που χρησιμοποίησε ο/η συμμετέχων/ουσα στα κοινωνικά του/της δίκτυα (Facebook, Instagram, Twitter και λοιπά κοινωνικά δίκτυα) στις ραδιοφωνικές εκπομπές του σταθμού, στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα αλλά και στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού και να δημοσιοποιήσει το όνομα, το πρόσωπο, την ηλικία αλλά και τόπο διαμονής (μόνο την πόλη) του νικητή/νικήτριας για λόγους προώθησης του διαγωνισμού αλλά και του ραδιοφωνικού σταθμού όπως και την προβολή του προσώπου σε ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα.

-Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές θέλει. Όλοι οι λογαριασμοί, που θα χρησιμοποιηθούν από τον οποιονδήποτε συμμετέχοντα, πρέπει να είναι ενεργοί και θα ελεγχθούν για την αποφυγή ανενεργών λογαριασμών ή δημιουργημένων παράτυπα ή εικονικών λογαριασμών.

-Ο διαγωνισμός διεξάγεται από Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024.και η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία του Njoy Radio. Ο/Η νικητής/νικήτρια θα ανακοινωθεί στον αέρα και στον λογαριασμό του Njoy Radio στο Instagram, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024.

-Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή από τον Njoy Radio και το βραβείο θα το κερδίσει 1 (ένας) νικητής συνολικά ο οποίος θα επιλέξει το άτομο που θα τον συνοδεύσει.

Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Με την αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από τον/τη νικητή/τρια, θα ανακοινωθεί επίσημα από τον Njoy το όνομά του/της.

Σε περίπτωση μη αποδοχής όλων των όρων ή αποτυχίας επιστροφής του προσωπικού μηνύματος στο Instagram εντός 48 ωρών από τη στιγμή αποστολής του μηνύματος από τον Njoy Radio, το βραβείο θα δοθεί στον/στην αμέσως επόμενο/η πρώτο/η επιλαχόντα/ουσα.

- Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν έχουν το προσωπικό του Njoy Radio, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού.

-Ο Njoy Radio έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή να αναβάλει το διαγωνισμό ή και να τροποποιήσει τους κανονισμούς οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

-Ο Njoy Radio δύναται να ενημερώσει το κοινό περί της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας του/των ραδιοφωνικών του παραγωγών/των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

-Η γραπτή, μέσω μηνυμάτων, επικοινωνία και η περίπτωση αποδοχής των όρων και του δώρου, θεωρείται επίσημη.

-Ο/Η νικητής/τρια δύναται να υπογράψει δήλωση αποδοχής και παραλαβής του δώρου και να πάρει αντίγραφο του υπογεγραμμένου, και από τα δύο μέρη, εγγράφου.

-Το δώρο, δεν ανταλλάσσεται με οποιοδήποτε άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό και ούτε μεταφέρεται σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

-Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν από τον κάθε συμμετέχοντα, θα αρχειοθετηθούν στον Njoy Radio και θα τύχουν επεξεργασίας αλλά μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Μετά από 14 ημερολογιακές ημέρες, από τη λήξη του παρόντος διαδικτυακού διαγωνισμού στο Instagram, όλα τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν οριστικά και αμετάκλητα  από όλα τα αρχεία του Njoy Radio.

-Ο Njoy Radio έχει το δικαίωμα, κατά απόλυτη κρίση, να ακυρώσει και να απορρίψει οποιαδήποτε συμμετοχή και οποιαδήποτε στιγμή εάν αυτή θεωρηθεί ότι έχει υποβληθεί παράτυπα, είναι προσβλητική, υβριστική ή παραβιάζει καθοιονδήποτε τρόπο τους κανονισμούς ή πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

-Τα όποια πνευματικά παραμένουν στον συμμετέχοντα αλλά παραχωρεί, χωρίς περαιτέρω αμοιβή, στον Njoy Radio το δικαίωμα οποιασδήποτε χρήσης για προώθηση του διαγωνισμού/ων ή του σταθμού.

- Ο Njoy Radio δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση αγνόησης ή παρερμήνευσης των κανονισμών από τους συμμετέχοντες ή για κακή χρήση/διαχείριση του επάθλου από τον όποιον νικητή.

-Ο διαγωνισμός δεν έχει καμία σχέση με το Instagram ή τις όποιες εταιρίες του. Η εν λόγω πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram) είναι μόνο το μέσο για την ανακοίνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού.

-Διευκρινίζεται ότι ο Njoy Radio δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας λειτουργίας της σελίδας ή του λογισμικού του ή του Instagram ή προβλημάτων του διαδικτύου ειδικότερα αλλά και γενικότερα λόγω προβλημάτων στην τεχνολογία και είναι πέρα από τις δυνατότητες του Njoy Radio.

-Σε περίπτωση όπου συμμετέχων αναδειχθεί μέσα από την κλήρωση νικητής και αποδειχθεί παραβίαση των κανονισμών μέχρι και 6 (έξι) μήνες μετά την παράδοση του δώρου, o Njoy Radio επιφυλάσσει όλα τα δικαιώματα του για αξίωση αποζημιώσεων, περιλαμβανομένων όλων των δεόντων νομικών μέτρων εναντίον του συμμετέχοντα.

© 2023 njoy radio. Powered by CircleWP
crossmenu