Διαγωνισμός, «γιατί άραγε χαμογελά η Μόνα Λίζα;»

December 16, 2021
Click to enlarge

«Πείτε μας τη γνώμη σας και διεκδικήστε €100 μετρητά.

Γιατί άραγε χαμογελά η Μόνα Λίζα;

Πολλές οι θεωρίες αλλά και οι εικασίες που προσπάθησαν να εξηγήσουν το αινιγματικό χαμόγελο του διάσημου αυτού πορτραίτου του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

Εσείς τι πιστεύετε; Εμείς προτείναμε μια νέα απάντηση : Η Μόνα Λίζα ονειρευόταν να πετάξει με τα φτερά της μουσικής (την οποία προσφέρει πλέον ο Njoy!).

Δώσε τη δική σου “τρελή” απάντηση και 3 τυχεροί μετά από κλήρωση, θα διεκδικήσουν από €100.

 Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.»

Οι νικητές θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 07 Ιανουαρίου 2022

Δικαίωμα συμμετοχής - Όροι και Προϋποθέσεις

- Οι συμμετοχή προϋποθέτει την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και κανονισμών που αναφέρονται πιο κάτω.

-Η εταιρεία «Unic Media Limited» με έδρα στη Λευκωσία, Κύπρου, (28ης Οκτωβρίου 13, Έγκωμη, 2414) εφεξής o «Njoy Radio», διοργανώνει διαγωνισμό μέσω του λογαριασμού που διατηρεί o ραδιοφωνικός σταθμός στην εφαρμογή Facebook, με τον τίτλο «Γιατί άραγε χαμογελά η Μόνα Λίζα;» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις

-Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει έχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην ανάλογη εφαρμογή. Ο Njoy Radio δεν έχει την υποχρέωση να παράσχει τα τεχνικά μέσα ή υποστήριξη στον οποιονδήποτε για να συμμετάσχει ούτε φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα στην σύνδεση με το διαδίκτυο και/ή την πρόσβαση στην πλατφόρμα Facebook και/ή την συμμετοχή του οποιουδήποτε.

-Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στο διαγωνισμό που διοργανώνει ο Njoy Radio με έπαθλο €100 ευρώ μετρητά για 3 (τρεις) νικητές, ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι ο νόμιμος κάτοχος του λογαριασμού στην συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει κατά διάρκεια του διαγωνισμού να προβεί στην εξής πράξη :

Να δώσει τη δική του “τρελή” απάντηση γιατί χαμογελά η Μόνα Λίζα και 3 τυχεροί, μέσα από κλήρωση, θα διεκδικήσουν από €100.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι εντελώς δωρεάν.

-Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι νόμιμοι κάτοικοι της Κυπριακή Δημοκρατίας. Ο κάθε νικητής θα παραλάβει προσωπικά από τα γραφεία του σταθμού το δώρο του. Η ταυτοποίηση των στοιχείων και της ηλικίας το κάθε νικητή θα γίνει με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου όταν θα παρουσιαστεί ο κάθε νικητής να παραλάβει το δώρο/επιταγή/μετρητά. Μη προσωπική παρουσία για την παραλαβή του δώρου και/ή μη ταυτοποίηση στοιχείων, δίδει το δικαίωμα στον ραδιοσταθμό να ακυρώσει άμεσα την συμμετοχή του νικητή/των στον διαγωνισμό, να επαναλάβει τον διαγωνισμό και/ή να τον ακυρώσει πλήρως.

-Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε περίπτωση νίκης, συνεπάγεται ότι ο κάθε συμμετέχων, συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τον Περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018) και δίνει το δικαίωμα στον Njoy Radio:

  • να δημοσιοποιήσει, το όνομα, τη φωτογραφία τους/της, τα στοιχεία από τον λογαριασμό που χρησιμοποίησε ο συμμετέχων στα κοινωνικά του δίκτυα (Facebook, Instagram, Twitter και λοιπά κοινωνικά δίκτυα) στις ραδιοφωνικές εκπομπές του σταθμού, στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα αλλά και στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού και
  • να δημοσιοποιήσει το όνομα, το πρόσωπο, την ηλικία αλλά και τόπο διαμονής (μόνο την πόλη) του νικητή/νικήτριας για λόγους προώθησης του διαγωνισμού αλλά και το ραδιοφωνικού σταθμού όπως και την προβολή του προσώπου σε ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα καθώς θα φωτογραφηθεί κατά τη διάρκεια της παραλαβής του δώρου.

-Ο κάθε συμμετέχων, μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές θέλει. Όλοι οι λογαριασμοί που θα χρησιμοποιηθούν από τον οποιονδήποτε συμμετέχοντα, πρέπει να είναι ενεργοί και θα ελεγχθούν για την αποφυγή ανενεργών λογαριασμών ή δημιουργημένων παράτυπα ή εικονικών λογαριασμών.

- Ο διαγωνισμός διεξάγεται από 17 Δεκεμβρίου 2021 ως 07 Ιανουαρίου 2022 και η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία του Njoy Radio και οι νικητές/νικήτριες θα ανακοινωθεί στις εκπομπές του Njoy Radio.

-Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή από τον Njoy Radio και τα τρία (3) βραβεία των €100 θα τα πάρουν συνολικά 3 (τρεις) νικητές συνολικά.  Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα στο Facebook και μόλις ενημερωθούν και αποδεχθούν το κάθε δώρο, θα ανακοινωθούν και τα ονόματα τους επίσημα. Σε περίπτωση μη αποδοχής όλων των όρων ή αποτυχίας επιστροφής του προσωπικού μηνύματος στο Facebook εντός 48 ωρών από τη στιγμή αποστολής του μηνύματος από τον Njoy Radio, το όποιο βραβείο θα δοθεί στον πρώτο ή πρώτους επιλαχόντες.

-Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό το προσωπικό του Njoy Radio, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού.

-Ο Njoy Radio έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή να αναβάλει το διαγωνισμό ή και να τροποποιήσει τους κανονισμούς οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Ο Njoy Radio δύναται να ενημερώσει το κοινό περί της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας του/των ραδιοφωνικών του παραγωγών/των μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

-Η παραλαβή του δώρου από τον κάθε νικητή, θα γίνει στα γραφεία του Njoy Radio.

-Όλοι οι νικητές/τριες, θα υπογράψουν δήλωση αποδοχής και παραλαβής του δώρου και θα πάρουν αντίγραφο  του υπογεγραμμένου και από τα δύο μέρη εγγράφου.

-Το δώρο των μετρητών, δεν ανταλλάσσεται με οποιοδήποτε άλλο δώρο και ούτε μεταφέρεται σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

- Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν από τον κάθε συμμετέχοντα, θα αρχειοθετηθούν στον Njoy Radio και θα τύχουν επεξεργασίας αλλά μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Μετά από 14 ημερολογιακές ημέρες, από τη λήξη του παρόντος διαδικτυακού διαγωνισμού στο Facebook, όλα τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν οριστικά και αμετάκλητα  από όλα τα αρχεία του Njoy Radio.

-Ο Njoy Radio έχει το δικαίωμα, κατά απόλυτη κρίση, να ακυρώσει και να απορρίψει οποιαδήποτε συμμετοχή και οποιαδήποτε στιγμή εάν αυτή θεωρηθεί ότι έχει υποβληθεί παράτυπα, είναι προσβλητική, υβριστική ή παραβιάζει καθοιονδήποτε τρόπο τους κανονισμούς ή πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

-Τα πνευματικά παραμένουν στον συμμετέχοντα αλλά παραχωρεί, χωρίς περαιτέρω αμοιβή, στον Njoy Radio το δικαίωμα οιασδήποτε χρήσης για προώθηση του διαγωνισμού/ων ή του σταθμού. 

- Ο Njoy Radio δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση αγνόησης ή παρερμήνευσης των κανονισμών από τους συμμετέχοντες ή για κακή χρήση/διαχείριση του χρηματικού επάθλου από τον όποιον νικητή. 

-Ο διαγωνισμός δεν έχει καμία σχέση με τον Facebook ή τις όποιες εταιρίες του. Η εν λόγω πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης είναι μόνο το μέσο για την ανακοίνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού.

-Διευκρινίζεται ότι ο Njoy Radio δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας λειτουργίας της σελίδας ή του λογισμικού του ή του Facebook ή προβλημάτων του διαδικτύου ειδικότερα αλλά και γενικότερα λόγω προβλημάτων στην τεχνολογία και είναι πέρα από τις δυνατότητες του Njoy Radio. 

-Σε περίπτωση όπου συμμετέχων αναδειχθεί μέσα από τη κλήρωση νικητής και αποδειχθεί παραβίαση των κανονισμών μέχρι και 6 (έξι) μήνες μετά την παράδοση του δώρου, o Njoy Radio, επιφυλάσσει όλα τα δικαιώματα του για αξίωση αποζημιώσεων, περιλαμβανομένων όλων των δεόντων νομικών μέτρων εναντίον του συμμετέχοντα.

© 2021 njoy radio. Powered by CircleWP
crossmenu