01/06/2022

KΕΡΔΙΣΕ 2 αεροπορικά εισιτήρια και δωρεάν διαμονή στην Άνδρο για τις 15 - 18 Ιουλίου αξίας €1000

ΚΕΡΔΙΣΕ 2 αεροπορικά εισιτήρια και δωρεάν διαμονή στην Άνδρο για τις 15 - 18 Ιουλίου

αξίας €1000

Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό ακολούθησε τα πιο κάτω βήματα:

1. Follow τον @njoyradiocy και @cyprusairways στο instagram

2. Like το post του διαγωνισμού

3. Mention το άτομο με το οποίο θέλεις να ταξιδέψεις,

Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής - Όροι και Προϋποθέσεις

- Η συμμετοχή προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και κανονισμών που αναφέρονται πιο κάτω.

-Η εταιρεία «Unic Media Limited» με έδρα στη Λευκωσία, Κύπρου, (28ης Οκτωβρίου 13, Έγκωμη, 2414) εφεξής o «Njoy Radio», διοργανώνει διαγωνισμό μέσω του λογαριασμού που διατηρεί o ραδιοφωνικός σταθμός στην εφαρμογή Instagram, με το τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CYPRUS AIRWAYS» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις

-Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει έχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην ανάλογη εφαρμογή. Ο Njoy Radio δεν έχει την υποχρέωση να παράσχει τα τεχνικά μέσα ή υποστήριξη στον οποιονδήποτε για να συμμετάσχει ούτε φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα στην σύνδεση με το διαδίκτυο και/ή την πρόσβαση στην πλατφόρμα Instagram και/ή την συμμετοχή του οποιουδήποτε.

-Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στο διαγωνισμό που διοργανώνει ο Njoy Radio με βραβείο 2 (δύο) αεροπορικά εισιτήρια, 2 (δύο) ακτοπλοϊκά εισιτήρια και δωρεάν διαμονή στο 3 Alpha studios στην Άνδρο στο Μπατσί (Ελλάδα) για τις ημερομηνίες 15 – 18 Ιουλίου 2022  αξίας €1000 (χιλίων ευρώ)

-Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι ο νόμιμος κάτοχος του λογαριασμού στην συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και θα πρέπει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού να προβεί σωρευτικά στις παρακάτω πράξεις:

να επιλέξει την ένδειξη «ακολουθώ» («follow») στη σελίδα του Njoy Radio στο Instagram, @njoyradiocy και @cyprusairways

να επιλέξει ότι του/της «αρέσει» («Like») η δημοσίευση της συγκεκριμένης ανάρτησης.

Και να έχει «επισημάνει» (κάνει «mention») 1 άτομο με το οποίο θέλει να ταξιδέψει.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι εντελώς δωρεάν.

-Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν, όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι νόμιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

-Ο νικητής/τρια, εφόσον αποδεχτεί όλους τους όρους, θα πρέπει να αποστείλει στον Njoy Radio φωτογραφία της μπροστινής και της πίσω πλευράς επίσημου εγγράφου ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων και της ηλικίας.

-Ο νικητής θα παραλάβει το δώρο του προσωπικά, από τα γραφεία του σταθμού από τη Λευκωσία, κατόπιν συνεννόησης.

-Για την παράδοση του δώρου, απαραίτητη προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ώστε να γίνει η ταυτοποίηση και η παράδοση του δώρου. Η μη ταυτοποίηση στοιχείων, δίδει το δικαίωμα στον ραδιοσταθμό να ακυρώσει άμεσα την συμμετοχή του νικητή στον διαγωνισμό, να αναδείξει άλλο νικητή/τρια και/ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό και/ή να τον ακυρώσει πλήρως.

-Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε περίπτωση νίκης, συνεπάγεται ότι ο συμμετέχων, συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τον Περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018) και δίνει το δικαίωμα στον Njoy Radio:

να δημοσιοποιήσει, το όνομα του/της, τη φωτογραφία τους/της, τα στοιχεία από τον λογαριασμό που χρησιμοποίησε ο/η συμμετέχων/ουσα στα κοινωνικά του/της δίκτυα (Facebook, Instagram, Twitter και λοιπά κοινωνικά δίκτυα) στις ραδιοφωνικές εκπομπές του σταθμού, στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα αλλά και στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού και να δημοσιοποιήσει το όνομα, το πρόσωπο, την ηλικία αλλά και τόπο διαμονής (μόνο την πόλη) του νικητή/νικήτριας για λόγους προώθησης του διαγωνισμού αλλά και το ραδιοφωνικού σταθμού όπως και την προβολή του προσώπου σε ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα

-Ο κάθε συμμετέχων, μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές θέλει. Όλοι οι λογαριασμοί που θα χρησιμοποιηθούν από τον οποιονδήποτε συμμετέχοντα, πρέπει να είναι ενεργοί και θα ελεγχθούν για την αποφυγή ανενεργών λογαριασμών ή δημιουργημένων παράτυπα ή εικονικών λογαριασμών.

- Ο διαγωνισμός διεξάγεται από 1 Ιουνίου 2022 ως 22 Ιουνίου 2022 και η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία του Njoy Radio. Ο νικητής/νικήτρια θα ανακοινωθεί στον λογαριασμό του Njoy Radio στο Instagram στις 22 Ιουνίου 2022.

-Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή από τον Njoy Radio και το βραβείο του «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CYPRUS AIRWAYS» θα το κερδίσει 1 (ένας) νικητής συνολικά.

Ο νικητής θα ενημερωθεί στο σχόλιο του, ότι έχει κερδίσει με like και σχόλιο (comment) από τον Njoy. Με την αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από το/τη νικητή/τρια, θα ανακοινωθεί επίσημα από τον Njoy το όνομα του/της.

Σε περίπτωση μη αποδοχής όλων των όρων ή αποτυχίας επιστροφής του προσωπικού μηνύματος στο Instagram εντός 48 ωρών από τη στιγμή αποστολής του μηνύματος από τον Njoy Radio, το βραβείο θα δοθεί στον πρώτο/η επιλαχόντα/ουσα.

- Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν έχουν το προσωπικό του Njoy Radio, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού.

-Ο Njoy Radio έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή να αναβάλει το διαγωνισμό ή και να τροποποιήσει τους κανονισμούς οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

-Ο Njoy Radio δύναται να ενημερώσει το κοινό περί της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας του/των ραδιοφωνικών του παραγωγών/των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

-Η γραπτή, μέσω μηνυμάτων, επικοινωνία και η περίπτωση αποδοχής των όρων και του δώρου, θεωρείται επίσημη.

-Ο νικητής/τρια, δύναται να υπογράψει δήλωση αποδοχής και παραλαβής του δώρου και να πάρει αντίγραφο του υπογεγραμμένου, και από τα δύο μέρη, εγγράφου.

-Το δώρο, δεν ανταλλάσσεται με οποιοδήποτε άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό και ούτε μεταφέρεται σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

- Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν από τον κάθε συμμετέχοντα, θα αρχειοθετηθούν στον Njoy Radio και θα τύχουν επεξεργασίας αλλά μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Μετά από 14 ημερολογιακές ημέρες, από τη λήξη του παρόντος διαδικτυακού διαγωνισμού στο Instagram, όλα τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν οριστικά και αμετάκλητα  από όλα τα αρχεία του Njoy Radio.

-Ο Njoy Radio έχει το δικαίωμα, κατά απόλυτη κρίση, να ακυρώσει και να απορρίψει οποιαδήποτε συμμετοχή και οποιαδήποτε στιγμή εάν αυτή θεωρηθεί ότι έχει υποβληθεί παράτυπα, είναι προσβλητική, υβριστική ή παραβιάζει καθοιονδήποτε τρόπο τους κανονισμούς ή πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

-Τα όποια πνευματικά παραμένουν στον συμμετέχοντα αλλά παραχωρεί, χωρίς περαιτέρω αμοιβή, στον Njoy Radio το δικαίωμα οποιασδήποτε χρήσης για προώθηση του διαγωνισμού/ων ή του σταθμού.

- Ο Njoy Radio δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση αγνόησης ή παρερμήνευσης των κανονισμών από τους συμμετέχοντες ή για κακή χρήση/διαχείριση του επάθλου από τον όποιον νικητή.

-Ο διαγωνισμός δεν έχει καμία σχέση με το Instagram ή τις όποιες εταιρίες του. Η εν λόγω πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram) είναι μόνο το μέσο για την ανακοίνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού.

-Διευκρινίζεται ότι ο Njoy Radio δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας λειτουργίας της σελίδας ή του λογισμικού του ή του Instagram ή προβλημάτων του διαδικτύου ειδικότερα αλλά και γενικότερα λόγω προβλημάτων στην τεχνολογία και είναι πέρα από τις δυνατότητες του Njoy Radio.

-Σε περίπτωση όπου συμμετέχων αναδειχθεί μέσα από τη κλήρωση νικητής και αποδειχθεί παραβίαση των κανονισμών μέχρι και 6 (έξι) μήνες μετά την παράδοση του δώρου, o Njoy Radio, επιφυλάσσει όλα τα δικαιώματα του για αξίωση αποζημιώσεων, περιλαμβανομένων όλων των δεόντων νομικών μέτρων εναντίον του συμμετέχοντα.

© 2023 njoy radio. Powered by CircleWP
crossmenu